Forbruger

Banner_groen_99x32

Bæredygtighed

Bæredygtighed på bordet –
seafood fra det levende hav

Amanda Seafoods er en del af den nordiske seafoodgruppe, Insula, og vores bæredygtighedsstrategi er integreret med Insulas.

For Amanda og Insula er bæredygtighed kolde facts om klart havvand – og viljen til lækre fisk lige ind i dit køkken: Vi vil være den ledende aktør indenfor bæredygtig seafood på vores markeder. Derfor har vi opstillet seks arbejdspunkter, der sætter bæredygtighed på bordet. Både hos dig og os selv.

For Insula handler bæredygtighed om respekt for alt liv. Om at producere og forbruge så skånsomt, at planetens økosystemer forbliver frugtbare langt ud i fremtiden. Det handler om omtanke for vores efterkommere. Men også om en renere og sundere verden. Nu og her.

Ledende aktør indenfor bæredygtig seafood på vores markeder

Amanda og Insulas drivkraft er ikke blot vækst. Det er også viljen til og missionen om at være den ledende aktør og forgangsvirksomhed indenfor bæredygtig seafood på vores markeder. Vi omsætter missionen til handling via vores seks arbejdspunkter, der sætter bæredygtighed på bordet i hele vores produktion.

’At arbejde aktivt for at bevare det levende hav gennem ansvarlige indkøb og forsvarlig fangst’ er f.eks. ét punkt blandt flere. ’At øge folkesundheden ved at udvikle og tilbyde velsmagende seafood, der giver flere mennesker mulighed for og lyst til at spise mere fisk’ – et andet. Se mere nedenfor.

 

Ansvar hos den enkelte

Bæredygtighed er vingerne under havlivets fortsatte eksistens. Derfor ser vi bæredygtighed som en både naturlig og nødvendig del af vores arbejde. Ansvaret ligger hos hele virksomheden og er styret centralt, men forvaltet lokalt. Det engagerer samtlige ca. 1100 medarbejdere i Insula Group til at gøre bæredygtighed til en aktiv del af arbejdet. Hver dag.

I samklang med FN

Lige så vel som vi udøver vores mission på mikroniveau, hos den enkelte, er bæredygtighed hos Insula også en nødvendighed, vi udfører på makroniveau; i samklang med det brede FN-samarbejde; Science Based Targets initiative (SBTi).

Hos Amanda og Insula handler SBTi f.eks. om beregninger af direkte og indirekte CO2-aftryk, konkrete tiltag til reduktion af samme samt om strategier for en stærk, grøn kommunikation, så vi sammen med virksomheder i hele FN kan bidrage til reduktionsmål i overensstemmelse med Paris-aftalens forpligtelser.

Bæredygtighed på tværs

Bæredygtighed breder sig. På tværs af landegrænser, politiske aftaler og ind i den enkelte forbrugers køkken. Via vores seks arbejdspunkter, sætter du automatisk bæredygtighed på bordet, når du serverer vores produkter. For de er gode; både for det enkelte menneske og for det levende hav.

Ansvarligt indkøb

Vi vil foretage ansvarlige indkøb og arbejde aktivt for at bevare det levende hav.

Derfor vil vi være eksperter i bæredygtige fisk og skaldyr, så vi kan stille klare krav til vores leverandører.

Vi vil yderligere effektuere vores engagement i det levende hav gennem aktiviteter, der bidrager til forsvarlig fangst og forvaltning. Også som en troværdig leverandør til vores kunder.

Reducere madspild

Vi vil reducere madspild på alle niveauer i værdikæden – og gøre det let for vores kunder selv at reducere madspild.

Derfor vil vi udvikle produkter og emballage, der hjælper både kunder og forbrugere med at reducere deres eget madspild – og som i sig selv er bæredygtige.

Desuden vil vi anvende alle dele af vores indkøbte fisk, så vi aktivt reducerer madspild i egen produktion.

Genanvendelig emballage

Vi vil bidrage til at reducere brugen af engangsemballage ved at fokusere på genanvendelig emballage på alle niveauer.

Derfor vil vi reducere brugen af engangsemballage og gradvist overgå til genanvendelig emballage i alle led af værdikæden. I denne proces er plast det første fokusområde.

Dertil vil vi have fokus på genanvendelse af emballage på vores egne anlæg og lokationer.

Sundt arbejdsmiljø

Vi vil skabe gode arbejdspladser og bidrage positivt til lokalsamfundet.

Derfor vil vi fremme en virksomhedskultur med respekt for og hensyntagen til andre mennesker. Vi vil skabe et sikkert, sundt og inkluderende arbejdsmiljø, der fremmer retfærdig behandling af medarbejdere – og hvor etisk adfærd anerkendes og værdsættes.

Derudover vil vi bidrage positivt til de lokalsamfund, vi opererer i. F.eks. via tiltag der fremmer børns og unges trivsel og sundhed.

Reducere CO2-udslip

Vi vil reducere vores energiforbrug og vores CO2-udledning.

Derfor vil vi arbejde aktivt på at reducere vores energiforbrug og anvende vedvarende energikilder, hvor det er muligt, ligesom vi vil stille krav til både egne og leverandørers transportaktiviteter.

Desuden vil vi, hvor det er muligt uden at forringe kvalitet og vækst, benytte digital kommunikation, så rejseaktivitet minimeres.

Folkesundhed

Vi vil bidrage til bedre folkesundhed gennem sund mad fra havet.

Derfor vil vi spille en vigtig rolle i at fremme sund og bæredygtig mad fra havet. Bl.a. ved at udvikle og tilbyde produkter, der giver flere mennesker lyst til og mulighed for at spise mere fisk; tiltag, der både fremmer folkesundheden og via mindre rødt kød på danskernes borde også bidrager til et bedre klima.