Forbruger

Banner_groen_99x32

Bæredygtighed

Bæredygtighed 
– seks fokuspunkter for seafood fra det levende hav

Amanda Seafoods er en del af den nordiske seafoodgruppe, Insula, og vores bæredygtighedsstrategi er integreret med Insulas.

For Amanda og Insula handler bæredygtighed, som etisk værdi, om at kære os om miljøet, naturens spisekammer.  Det handler om respekt for alt liv. Om at producere og forbruge så skånsomt, at planetens økosystemer forbliver frugtbare langt ud i fremtiden.

Hos os, specifikt, ser vi bæredygtighed som vingerne under det levende hav – og under havlivets fortsatte eksistens. Derfor er bæredygtighed en etisk værdi, som er en både naturlig og nødvendig del af vores arbejde.

I forlængelse heraf har vi opstillet seks arbejdspunkter, der sætter bæredygtighed på bordet og som kan bidrage til vores målsætning om at blive den ledende aktør indenfor bæredygtig seafood på vores markeder.

Ansvarligt indkøb

Vi vil foretage ansvarlige indkøb og arbejde aktivt for at bevare det levende hav.

Derfor vil vi være eksperter i bæredygtige fisk og skaldyr, så vi kan stille klare krav til vores leverandører.

Vi vil yderligere effektuere vores engagement i det levende hav gennem aktiviteter, der bidrager til forsvarlig fangst og forvaltning. Også som en troværdig leverandør til vores kunder.

reducere madspild

Vi vil reducere madspild på alle niveauer i værdikæden – og gøre det let for vores kunder selv at reducere madspild.

Derfor vil vi udvikle produkter og emballage, der hjælper både kunder og forbrugere med at reducere deres eget madspild – og som i sig selv er bæredygtige.

Desuden vil vi anvende alle dele af vores indkøbte fisk, så vi aktivt reducerer madspild i egen produktion.

Genanvendelig emballage

Vi vil bidrage til at reducere brugen af engangsemballage ved at fokusere på genanvendelig emballage på alle niveauer.

Derfor vil vi reducere brugen af engangsemballage og gradvist overgå til genanvendelig emballage i alle led af værdikæden. I denne proces er plast det første fokusområde.

Dertil vil vi have fokus på genanvendelse af emballage på vores egne anlæg og lokationer.

Sundt arbejdsmiljø

Vi vil skabe gode arbejdspladser og bidrage positivt til lokalsamfundet.

Derfor vil vi fremme en virksomhedskultur med respekt for og hensyntagen til andre mennesker. Vi vil skabe et sikkert, sundt og inkluderende arbejdsmiljø, der fremmer retfærdig behandling af medarbejdere – og hvor etisk adfærd anerkendes og værdsættes.

Derudover vil vi bidrage positivt til de lokalsamfund, vi opererer i. F.eks. via tiltag der fremmer børns og unges trivsel og sundhed.

Reducere CO2-udslip

Vi vil reducere vores energiforbrug og vores CO2-udledning.

Derfor vil vi arbejde aktivt på at reducere vores energiforbrug og anvende vedvarende energikilder, hvor det er muligt, ligesom vi vil stille krav til både egne og leverandørers transportaktiviteter.

Desuden vil vi, hvor det er muligt uden at forringe kvalitet og vækst, benytte digital kommunikation, så rejseaktivitet minimeres.

Folkesundhed

Vi vil bidrage til bedre folkesundhed gennem sund mad fra havet.

Derfor vil vi spille en vigtig rolle i at fremme sund og bæredygtig mad fra havet. Bl.a. ved at udvikle og tilbyde produkter, der giver flere mennesker lyst til og mulighed for at spise mere fisk; tiltag, der både fremmer folkesundheden og via mindre rødt kød på danskernes borde også bidrager til et bedre klima.